Hummer Huren het grootste hummer-netwerk van nederland

Algemene voorwaarden

 1. De klant geeft alle juiste informatie door aan Hummer-Rental.
 2. Een huurovereenkomst geschied door een reserveringsbetaling van 30 % van de offerte opgaaf.
 3. De huurovereenkomst is geldig na ontvangst van de reserveringsbetaling.
 4. Het restantbedrag wordt ofwel voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct contant aan de chauffeur betaald.
 5. Bij annulatie zal de klant geen recht meer hebben op de reserveringskosten.
 6. Indien annulering plaatsvindt korter dan 1 maand doch uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de opdracht zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 7. Indien annulering plaatsvindt maximaal 7 dagen voor aanvang van de opdracht zal 75% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 8. Wijzigingen moeten uiterlijk 7 dagen voor de prestatie doorgegeven worden.
 9. Wijzigingen kunnen leiden tot prijsveranderingen.
 10. Hummer-Rental is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 11. Hummer-Rental is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 12. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de huurder van rechtwege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt. Tevens zal bij overschrijding van de betalingstermijn een € 25,- aan administratie kosten in rekening gebracht worden.
 13. Allen door verhuurder ter inning van het uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. Deze kosten zijn in elk geval 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimun van € 75,-.
 14. Huurder accepteert deze Algemene Voorwaarden bij het maken van een reservering.
Reserveer nu uw hummer!